DEPARTEMENT ARBITRAGE

DEPARTEMENT ARBITRAGE

Het Departement Arbitrage bestaat uit het Referee Office en het Referee Department.

 

Referee Office

Het Referee Office is belast met de aanduiding van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor de competitiewedstrijden in de nationale afdelingen en de Beker van België. Ze maakt op basis van examens en observaties van wedstrijden een classificatie op van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in Hogere Afdelingen, verduidelijkt de interpretatie van de spelregels en kan disciplinaire en administratieve maatregelen treffen tegen scheidsrechters. Het Referee Office kan ook in eerste aanleg oordelen over een aantal klachten inzake arbitrage. Ze oordeelt in hoger beroep over beslissingen in eerste aanleg van de Provinciale Scheidsrechterscommissies.

 

Referee Department

Het Referee Department ondersteunt het Referee Office in haar beslissingen en zorgt ervoor dat de aanduidingen en de verslaggeving die hiermee gepaard gaat administratief vlot verlopen. Daarnaast is de opleiding van observers, scheidsrechters en assistent-scheidsrechters een belangrijke bezorgdheid. Ze staan dus in voor de organisatie van cursussen, tests, trainingen en seminaries en doen voor de inhoudelijke invulling hiervan beroep op experten.

 

Samenstelling dd 14.05.2016

Paul Allaerts - Direct. Sport

Kris Bellon - Manager Referee Departement

Jean-Baptist Bultynck - Coörd. RO - VFV

Eric Romain - Coörd. RO - ACFF

Geert Adams - Referee Observer Futsal

Laurent Boulanger - Referee Observer Futsal

Claude Bourdoux - heReferee Observer

Claudine Brohet - Referee Observer

Denis Bruggeman - Referee Observer

Benoni Burie - Referee Observer

Mario Carette - Referee Observer

Eric Cobbaert - Referee Observer

Andre Collignon - Referee Observer

Jacques Declerck - Referee Observer Futsal

Philippe Flament - Referee Observer

Perry Gautier - Referee Observer Futsal

Guy Goethals - Referee Observer

Ghislain Hayen - Referee Observer

Peter Jordens - Referee Observer

Edmond Kerstenne - Referee Observer Futsal

Yves Marchand - Referee Observer

Fernand Meese - Referee Observer

Alain Michotte - Referee Observer

Lode Muyldermans - Referee Observer

Patrice Noiret - Referee Observer Futsal

Jozef Piens - Referee Observer Futsal

Michel Piraux - Referee Observer

Luc Rems - Referee Observer

Marc Schlüter - Referee Observer

Guy Stas - Referee Observer

Eric Thiry - Referee Observer

Alex Timmermans - Referee Observer

Marcel Van Elshocht - Referee Observer

Wim Van Goethem - Referee Observer

Roland Van Nylen - Referee Observer

Koen Verlinden - Referee Observer

Eddie Vermeirsch - Referee Observer

Alex Verstraeten - Referee Observer

Walter Vromans - Referee Observer

Jean-Pierre Wautelet - Referee Observer

Patrick Willemarck - Referee Observer Futsal

Tjorn De Wulf - Secretaris