B-CORE
B-CORE 2022

B-CORE

Vanuit het masterplan arbitrage Profvoetbal van David Elleray wordt B-CORE in het leven geroepen. Dit programma is gebaseerd op de principes van het UEFA Centre of Excellence (CORE) en heeft als belangrijkste doelstelling het identificeren en opleiden van getalenteerde (assistent)-scheidsrechters. De maximumleeftijd om aanspraak te maken op deelname aan UEFA CORE is 32 jaar waardoor het aangewezen is om toe te treden tot Top B-Core uiterlijk op de leeftijd van 28 jaar (vastgesteld op 1 juli van het startende seizoen). (Assistent)-scheidsrechters kunnen maximum 3 seizoenen deel uitmaken van deze groep.