Voortaan spreken we niet meer over provincies maar over regio's (Noord-Zuid-Oost en West) die op hun beurt onderverdeeld zijn in een aantal zones. En natuurlijk kunnen wij deze ganse transformatie niet alleen bewerkstelligen, vandaar dat we zeer verheugd  zijn dat wij nog veel andere collega’s hebben kunnen overtuigen om  als zone-verantwoordelijke mee verantwoordelijkheid te dragen in de uitbouw van de nieuwe structuur.