TAAK VAN DE VALIDATORS

Voordat de verslagen van de observers doorgestuurd worden naar de desbetreffende scheidsrechters en assistent-scheidsrechters worden zij nagelezen door validators.


Validators checken onder andere of de quotatie overeenkomt met de inhoud van het verslag, er geen vergetelheden in het verslag voorkomen enz. Zij waken ook over de kwaliteit van de verslagen. Zodra de validator het verslag goedkeurt wordt dit automatisch in RefAssist doorgestuurd naar de desbetreffende scheidsrechter of assistent-scheidsrechter.


Validators kunnen als observer nooit examen afnemen van scheidsrechters en/of assistent-scheidsrechters voor de reeksen dat zij verslagen goedkeuren.