referee.f.42
referee.f.41

De Recruitment and Retention Officer is verantwoordelijk voor het uitwerken van initiatieven om de instroom van scheidrechters te bevorderen. Hiervoor wordt samengewerkt met zowel KBVB als ACFF maar ook met clubs, scholen en de vriendenkringen. Ook nieuwe samenwerkingen kunnen hierbij uitgebouwd worden.

  • Hij stuurt een team van vrijwilligers aan die vooropgestelde acties concretiseren en je hebt frequent overleg met de andere verantwoordelijken binnen het Referee Department om alles te coördineren.

  • Hij wekt interesse op in een scheidsrechtersloopbaan met het oog op het nastreven van meer diversiteit in het scheidsrechterskorps.

  • Hij maakt een actieplan op om drop-out tegen te gaan.

  • Hij stuurt een groep van semi-professionele scheidsrechters aan die verspreid over het Vlaamse

    voetballandschap als recruiter jongeren warm maken voor de arbitrage.

  • Hij coördineert de Referee Ambassadors door middel van RA Coördinators en verantwoordelijken voor de vriendenkringen.

  • Hij volgt de Referee Youth Academies op en coördineert daarbij de opleidingen en evaluaties.

  • Hij beheert een database betreffende instroom en drop-out.

  • Hij werkt in samenwerking met de dienst Marketing & Communicatie campagnes uit om de arbitrage in de kijker te plaatsen.